Uchwały RP 2021r.

Rok 2021


 


UCHWAŁA Nr XXIX/238/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021- 2029

UCHWAŁA Nr XXIX/237/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/236/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021

UCHWAŁA Nr XXIX/235/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/234/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/233/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/232/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/231/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/230/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/229/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/228/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/227/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXVIII/226/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/225/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie realizacji przez Szpital Ogólny w Kolnie inwestycji pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”

UCHWAŁA Nr XXVIII/224/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Kolno w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2645B ul. Plac Wolności w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXVIII/223/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku."

UCHWAŁA Nr XXVIII/222/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/220/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działalność Szpitala Ogólnego w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXVII/219/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim

UCHWAŁA Nr XXVII/218/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2020

UCHWAŁA Nr XXVII/217/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koźle

UCHWAŁA Nr XXVI/216/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Kolneńskim na lata 2021-2025

UCHWAŁA Nr XXVI/215/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kolneńskim na lata 2021-2025

UCHWAŁA Nr XXVI/214/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/213/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1827B relacji Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany na odcinku położonym na dz. o nr geod. 176/1 obręb Romany, gmina Stawiski

UCHWAŁA Nr XXVI/212/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1827B relacji Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany na odcinku położonym na części dz. o nr geod. 193 i dz. o nr geod. 194 obręb Kurkowo, gmina Grabowo

UCHWAŁA Nr XXVI/211/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Stawiski w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2663B ul. Plac Wolności w Stawiskach

UCHWAŁA Nr XXVI/210/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

UCHWAŁA Nr XXVI/209/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/208/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej pomieszczeń Szpitala Ogólnego w Kolnie.

UCHWAŁA Nr XXV/207/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie realizacji przez Szpital Ogólny w Kolnie inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19".

UCHWAŁA Nr XXV/206/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXV/205/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2021-2023.

UCHWAŁA Nr XXV/204/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego i kolejnej umowy na ekspozycję reklamy neonowej

UCHWAŁA Nr XXV/203/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych

UCHWAŁA Nr XXV/202/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2020

UCHWAŁA Nr XXV/201/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA Nr XXV/200/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXV/199/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXV/198/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2021

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-07-01

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2021-02-26