Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


                     

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 1200, odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z  międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie - przedstawionego przez zarząd powiatu, raportu o stanie powiatu kolneńskiego za 2020 rok, w tym :

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu kolneńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., w tym:

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r., w tym:

 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za 2020 r., oraz wniosku tej Komisji w sprawie absolutorium  dla zarządu powiatu z tego tytułu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.  

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski  

 

 Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Andrzej Stanisławski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Modyfikujący: Andrzej Stanisławski

  Data modyfikacji: 2021-06-24

  Opublikował: Andrzej Stanisławski

  Data publikacji: 2016-10-21