ROK 2006

1. Uchwała Nr XL/174/06 z dnia 17 stycznia 2006r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady.

2. Uchwała Nr XL/175/06 z dnia 17 stycznia 2006r.
w sprawie odwołania członka zarządu.

3. Uchwała Nr XLI/176/06 z dnia 17 lutego 2006r.
o wstąpieniu Pana Dariusza Łosiewskiego na miejsce radnego Rady Powiatu, którego mandat wygasł.

4. Uchwała Nr XLI/177/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie wyboru członka zarządu powiatu kolneńskiego.

5. Uchwała Nr XLI/178/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolneński.

6. Uchwała Nr XLI/179/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2006r.

7. Uchwała Nr XLI/180/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2006.

8. Uchwała Nr XLI/181/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2006.

9. Uchwała Nr XLI/182/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.

10. Uchwała Nr XLI/183/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stawiskach.

11. Uchwała Nr XLI/184/06 z dnia 17 lutego 2006r.
w sprawie założenia Technikum dla Dorosłych w Stawiskach oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

12. Uchwała Nr XLII/185/06 z dnia 27 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2006r.

13. Uchwała Nr XLII/186/06 z dnia 27 marca 2006r.
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2006r.

14. Uchwała Nr XLII/187/06 z dnia 27 marca 2006r.
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolneński.

15. Uchwała Nr XLII/188/06 z dnia 27 marca 2006r.
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego.

16. Uchwała Nr XLIII/189/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2005r.

17.Uchwała Nr XLIII/190/06z dnia 20 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2006r.

18. Uchwała Nr XLIII/191/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.

19. Uchwała Nr XLIII/192/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stawiskach oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

20 . Uchwała Nr XLIII/193/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

21. Uchwała Nr XLIII/194/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady PowiatuKolneńskiego.

22. Uchwała Nr XLIV/195/06 z dnia 25 maja 2006r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu kolneńskiego.

23. Uchwała Nr XLIV/196/06 z dnia 25 maja 2006r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2006r.

24. Uchwała Nr XLIV/197/06 z dnia 25 maja 2006r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2006-2015.

25. Uchwała Nr XLIV/198/06 z dnia 25 maja 2006r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2006 -2015.

26. Uchwała Nr XLIV/199/06 z dnia 25 maja 2006r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolneński;

27. Uchwała Nr XLIV/200/06 z dnia 25 maja 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.

28. Uchwała Nr XLV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2006r.

29. Uchwała Nr XLV/202/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

30. Uchwała Nr XLVI/203/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2006r.

31. Uchwała Nr XLVI/204/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kolnie.

32. Uchwała Nr XLVI/205/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

33. Uchwała Nr XLVI/206/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.

34. Uchwała Nr XLVI/207/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie.

35. Uchwała Nr XLVI/208/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

36. Uchwała Nr XLVI/209/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kolnie.

37. Uchwała Nr XLVI/210/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Turośli.

38. Uchwała Nr XLVI/211/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.

39. Uchwała Nr XLVII/212/06 z dnia 9 października 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2006r.

40. Uchwała Nr XLVII/213/06 z dnia 9 października 2006r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

41. Uchwała Nr XLVIII/214/06 z dnia 26 października 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2006r.

III KADENCJA RADY

1. Uchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego;

2. Uchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

3. Uchwała Nr II/3/06 z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu - Andrzeja Dudy.

4. Uchwała Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2006r.

5. Uchwała Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kolneńskiego.

6. Uchwała Nr II/6/06 z dnia 1 grudnia.
w sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego.

7. Uchwała Nr II/7/06 z dnia 1 grudnia.
w sprawie wyboru wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu.

8. Uchwała Nr III/8/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
o wstąpieniu Józefa Stanisława Szymanowskiego na miejsce radnego powiatu, którego mandat wygasł.

9. Uchwała Nr III/9/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Rady Powiatu;

10. Uchwała Nr III/10/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego;

11. Uchwała Nr III/11/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu;

12. Uchwała Nr III/12/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty kolneńskiego - Henryka Dudy.

13. Uchwała Nr III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2006r.

14. Uchwała Nr III/14/06 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie delegowania radnych do składu komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

15. Uchwała Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2006r.

16. Uchwała Nr IV/16/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2006r.

17. Uchwała Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

18. Uchwała Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2006-01-02

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2006-01-02