Uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego

Rok 2002

 

1. Uchwała Nr I/1/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

 

2. Uchwała Nr I/2/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

 

3. Uchwała Nr I/3/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2002 r.
o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu.

 

4.Uchwała Nr I/4/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

5. Uchwała Nr I/5/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu – Mieczysława Śniadacha.

 

6. Uchwała Nr I/6/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu – Józefa Wiszowatego.

 

7. Uchwała Nr II/7/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 20 listopada 2002 r.
o wstąpieniu Andrzeja Chylińskiego na miejsce radnego Rady Powiatu, którego mandat wygasł.

 

8. Uchwała Nr II/8/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 20 listopada 2002 r.
o wstąpieniu Roberta Niedźwieckiego na miejsce radnego Rady Powiatu, którego mandat wygasł.

 

9. Uchwała Nr II/9/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kolneńskiego.

 

10.Uchwała Nr II/10/02 Rady powiatu Kolneńskiego z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru starosty kolneńskiego.

 

11. Uchwała Nr II/11/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu kolneńskiego.

 

12. Uchwała Nr II/12/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu.

 

13. Uchwała Nr II/13/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

14. Uchwała Nr III/14/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2002 r.

 

15. Uchwała Nr III/15/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

 

16. Uchwała Nr III/16/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w mieście Kolno.

 

17. Uchwała Nr III/17/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

 

18. Uchwała Nr III/18/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie powołania sekretarza powiatu.

 

19. Uchwała Nr III/19/02 Rady powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wynagrodzenia starosty – przewodniczącego zarządu powiatu kolneńskiego Stanisława Wiszowatego.

 

20. Uchwała Nr IV/20/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2002r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2002 r.

 

21. Uchwała Nr IV/21/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Kolno.

 

22. Uchwała Nr IV/22/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Ogólnym w Kolnie i wyboru komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu.

 

23.Uchwała Nr IV/23/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na wniosek policji i parkowanie na parkingu strzeżonym.

 

24. Uchwała Nr IV/24/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003.

 

 

 

 

Opracowała: Jadwiga Sokołowska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2004-03-11

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2004-03-11

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2004-03-11