Uchwały RP 2018r. - VI kad

Rok 2018 - VI kadencja


 

      
Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019
    
Uchwała Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Szpital Ogólny w Kolnie
    
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Kolneńskim
    
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019-2023.
    
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2019.
    
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie
    
Uchwała Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
    
Uchwała Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie
    
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego Szpitala Ogólnego w Kolnie
   
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w drodze bezprzetargowej
   
Uchwała Nr II/14/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
   
Uchwała Nr II/13/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2019r. oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego.
   
Uchwała Nr II/12/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
   
Uchwała Nr II/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
   
Uchwała Nr II/10/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego
   
Uchwała Nr II/9/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2018 r.
   
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018r.
   
Uchwała Nr I/7/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany delegatów Rady Powiatu Kolneńskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
     
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu.
        
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolneńskiego
        
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu.
      
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego
    
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego
    
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-11-26

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2019-01-07

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-11-26