Uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego

Rok 2003

 

1. Uchwała Nr V/25/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 r.

 

2. Uchwała Nr V/26/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla starosty – Stanisława Wiszowatego

 

3. Uchwała Nr V/27/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kolnie.

 

4. Uchwała Nr V/28/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu.

 

5. Uchwała Nr V/29/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2003.

 

6. Uchwała Nr V/30/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

7. Uchwała Nr V/31/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

 

8. Uchwała Nr VI/32/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2003 r.

 

9. Uchwała Nr VI/33/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Kolnie w Zespole Szkół technicznych w Kolnie.

 

10.Uchwała Nr VI/34/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 

11. Uchwała Nr VI/35/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2003.

 

12. Uchwała Nr VII/36/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu na 2002 r.

 

13. Uchwała Nr VII/37/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2003 r.

 

14. Uchwała Nr VII/38/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Podlaskiego.

 

15. Uchwała Nr VIII/39/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdziału środków inwestycyjnych na drogi powiatowe.

 

16. Uchwała Nr VIII/40/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2003 r.

 

17. Uchwała Nr VIII/41/03 rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2003 r.

 

18. Uchwała Nr VIII/42/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

19. Uchwała Nr VIII/43/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.

 

20. Uchwała Nr IX/44/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2003 r.

 

21. Uchwała Nr IX/45/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2002 rok.

 

22. Uchwała Nr IX/46/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kolnie.

 

23. Uchwała Nr IX/47/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego.

 

24. Uchwała Nr IX/48/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie kategorii drogi powiatowej nr 23327, od drogi nr 322-Ruda Skroda do drogi nr 648.

 

25. Uchwała Nr X/49/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2003 r.

 

26. Uchwała Nr X/50/03 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego według algorytmu, na realizację zadań w 2003 r.

 

27. Uchwała Nr X/51/03 Rady powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

28. Uchwała Nr XI/52/03 z dnia 6 listopada 2003 r.
w sprawie zgody na przekazanie w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Kolnie na potrzeby ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych.

 

29. Uchwała Nr XII/53/03 z dnia 14 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.

 

30. Uchwała Nr XII/54/03 z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu na realizację zadań w 2003 r.

 

31. Uchwała Nr XII/55/03 z dnia 14 listopada 2003 r.
w sprawie podjęcia, wspólnie z miastem Kolno inwestycji p.n. “Budowa hali sportowej w Kolnie” oraz warunków jej realizacji.

 

32. Uchwała Nr XIII/56/03 z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.

 

33. Uchwała Nr XIII/57/03 z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

 

34. Uchwała Nr XIII/58/03 z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie przyznania staroście dodatku specjalnego.

 

35. Uchwała Nr XIV/59/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.

 

36. Uchwała Nr XIV/60/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu na realizację zadań w 2003 r.

 

37. Uchwała Nr XIV/61/03 z dnia 30 grudnia
w sprawie uchwalenia “programu ochrony środowiska powiatu kolneńskiego”

 

38. Uchwała Nr XIV/62/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

39. Uchwała nr XIV/63/03 z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2004.

 

 

Opracowała: Jadwiga Sokołowska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2004-03-16

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2004-03-16

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2004-03-16