Rok 2005

1. Uchwała Nr XXVII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie zaskarżenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

2. Uchwała Nr XXVIII/129/05 z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

3. Uchwała Nr XXVIII/130/05 z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.

4. Uchwała Nr XXVIII/131/05 z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

5. Uchwała Nr XXIX/132/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

6. Uchwała Nr XXIX/133/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

7. Uchwała Nr XXIX/134/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego.

8. Uchwała Nr XXIX/135/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolneński.

9. Uchwała Nr XXIX/136/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2005r.

10. Uchwała Nr XXIX/137/05 z dnia 14 marca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2005.

11. Uchwała Nr XXIX/138/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2005.

12. Uchwała Nr XXIX/139/05 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie skargi kasacyjnej dotyczącej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

13. Uchwała Nr XXX/140/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie absolutorium dla zarządu za rok 2004 z tytułu wykonania budżetu powiatu.

14. Uchwała Nr XXX/141/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

15. Uchwałę Nr XXX/142/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup ambulansu sanitarnego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

16. Uchwała Nr XXX/143/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

17. Uchwała Nr XXX/144/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.

18. Uchwała Nr XXX/145/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XIX/89/04 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2004r. określającej wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych.

19. Uchwała Nr XXX/146/05 z dnia 29 kwietnia 2005.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

20. Uchwała Nr XXXI/147/05 z dnia 19 maja 2005r.
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego.

21. Uchwała Nr XXXI/148/05 z dnia 19 maja 2005r.
w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego.

22. Uchwała Nr XXXI/149/05 z dnia 19 maja 2005r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2005r.

23. Uchwała Nr XXXI/150/05 z dnia 19 maja 2005r.
zmieniającą uchwałę w sprawie możliwości przekazania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Kolnie na potrzeby Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych.

24. Uchwała Nr XXXI/151/05 z dnia 19 maja 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Kolnie.

25. Uchwała Nr XXXII/152/05 z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Zakładu Energetycznego Białystok S.A na uchwałę Rady Powiatu określającą wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego.

26. Uchwała Nr XXXII/153/05 z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2005r.

27. Uchwała Nr XXXII/154/05 z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

28. Uchwała Nr XXXIII/155/05 z dnia 23 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2005r.

29. Uchwała Nr XXXIV/156/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2005 r.

30. Uchwała Nr XXXIV/157/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r.
w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie.

31. Uchwała Nr XXXV/158/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2005r.

32. Uchwała Nr XXXVI/159/05 z dnia 12 października 2005r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu kolneńskiego.

33. Uchwała Nr XXXVI/160/05 z dnia 12 października 2005r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2005r.

34. Uchwała Nr XXXVI/161/05 z dnia 12 października 2005r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

35. Uchwała Nr XXXVII/ 162/05 z dnia 9 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu Kolneńskiego na 2005r.

36. Uchwała Nr XXXVII/163/05 z dnia 9 listopada 2005r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

37. Uchwała Nr XXXVII/164/05 z dnia 9 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części zobowiązań cywilnoprawnych Szpitala Ogólnego w Kolnie, wyrażenia zgody na zawarcie ugód restrukturyzacyjnych z wierzycielami oraz umorzenia wierzytelności.

38. Uchwała Nr XXXVIII/165/05 z dnia 7 grudnia 2005r. - unieważniona przez Wojewodę
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu.

39. Uchwała Nr XXXVIII/166/05 z dnia 7 grudnia 2005r. - unieważniona przez Wojewodę
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

40. Uchwała Nr XXXVIII/167/05 z dnia 7 grudnia 2005r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego.

41. Uchwała Nr XXXVIII/168/05 z dnia 7 grudnia 2005r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiesława Zacharzewskiego z funkcji wiceprzewodniczącego rady.

42. Uchwała Nr XXXVIII/169/05 z dnia 7 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2005r.

43. Uchwała Nr XXXIX/170/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego starosty kolneńskiego – Stanisława Wiszowatego.

44. Uchwała Nr XXXIX/171/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2006.

45. Uchwała Nr XXXIX/172/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian budżecie powiatu kolneńskiego na 2005r.

46. Uchwała Nr XXXIX/173/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2005-02-10

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2006-02-03

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2005-02-10