Uchwały ZP 2018r.

ROK 2018

       
Uchwała Nr 115/483/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
   
Uchwała Nr 115/482/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019-2023
   
Uchwała Nr 115/481/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2019r.
   
Uchwała Nr 115/480/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r.
    
Uchwała Nr 115/479/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowie” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lachowie.
    
Uchwała Nr 115/478/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Pamięć września ‘39” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Gątkiewicza 31.
    
Uchwała Nr 115/477/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kolneńskiego w 2019 roku
      
Uchwała Nr 115/476/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (V)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
      
Uchwała Nr 114/475/18 z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
      
Uchwała Nr 114/474/18 z dnia 18 paźdzernika 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
    
Uchwała Nr 113/473/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi objętymi nadzorem Powiatu Kolneńskiego
        
Uchwała Nr 113/472/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie określenia sposobu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi objętymi nadzorem Powiatu Kolneńskiego
        
Uchwała Nr 113/471/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.
          
Uchwała Nr 113/470/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 350 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2018 rok.
           
Uchwała Nr 113/469/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
                 
Uchwała Nr 113/468/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Technicznych w Kolnie
        
Uchwała Nr 112/467/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: IX Festiwal Dawnych Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna ” z siedzibą 18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4.
       
Uchwała Nr 112/466/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: Koncert „Świat moich myśli” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu z siedzibą w 18-500 Kolno, Zabiele 136A
       
Uchwała Nr 112/465/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
       
Uchwała Nr 112/464/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019
       
Uchwała Nr 112/463/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019
       
Uchwała Nr 112/462/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia bibliotekarza do zastępowania dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019
       
Uchwała Nr 112/461/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia wychowawcy do zastępowania dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019
       
Uchwała Nr 112/460/18 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2019 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.
       
Uchwała Nr 110/459/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kolnie
     
Uchwała Nr 110/458/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie
     
Uchwała Nr 110/457/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie
     
Uchwała Nr 110/456/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
     
Uchwała Nr 110/455/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
     
Uchwała Nr 110/454/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Piknik rodzinny” realizowanego przez Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich „Cieloszczanki” z siedzibą 18-525 Turośl, Cieloszka 82.
     
Uchwała Nr 110/453/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Rodzinny Rajd Rowerowy Bezdrożami Kolneńszczyzny” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna ” z siedzibą 18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4.
     
Uchwała Nr 110/452/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „60 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gromadzynie połączone z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Gromadzynie z siedzibą 18-500 Kolno, Stary Gromadzyn 27A.
     
Uchwała Nr 110/451/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Rajd Szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z 1939” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Gątkiewicza 31.
     
Uchwała Nr 110/450/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Piknik Międzypokoleniowy” realizowanego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą 18-520 Stawiski, ul. Krótka 4.
     
Uchwała Nr 110/449/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Piknik sportowo-rekreacyjny” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą 18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4.
     
Uchwała Nr 110/448/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Kolnie z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Kościelna 17.
     
Uchwała Nr 110/447/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
       
Uchwała Nr 110/446/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
     
Uchwała Nr 110/445/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2019r.
        
Uchwała Nr 110/444/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2018 roku.
    
Uchwała Nr 110/443/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
        
Uchwała Nr 110/442/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2018r.
        
Uchwała Nr 109/441/18 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim do kategorii drogi powiatowej.
    
Uchwała Nr 109/439/18 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o ogłoszonym konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
    
Uchwała Nr 109/438/18 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna
    
Uchwała Nr 109/437/18 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2018 r.
     
Uchwała Nr 108/436/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
        
Uchwała Nr 108/435/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
       
Uchwała Nr 108/434/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie
      
Uchwała Nr 108/433/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „100 Lecie parafii Łosewo” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie z siedzibą w 18-500 Kolno, Łosewo 7.
        
Uchwała Nr 108/432/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
      
Uchwała Nr 107/431/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Kolnie

Uchwała Nr 107/430/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie

Uchwała Nr 107/429/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Kolneńskiemu od Szpitala Ogólnego w Kolnie z tytułu spłaconych z budżetu przez Powiat Kolneński rat kredytów wynikających z umów poręczenia kredytów w latach 2004-2005,2007-2008 i w 2012 roku.

Uchwała Nr 107/428/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.

Uchwała Nr 106/427/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Uchwała Nr 106/426/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie

Uchwała Nr 106/425/18 z dnia 26 czerwca 2018r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpital Ogólnego w Kolnie za 2017 r.

Uchwała Nr 106/424/18 z dnia 26 czerwca 2018r.
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
         
Uchwała Nr 105/423/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie trwałego zarządumiędzy powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
          
Uchwała Nr 104/422/18 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie
     
Uchwała Nr 104/421/18 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2018
       
Uchwała Nr 104/420/18 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”.
     
Uchwała Nr 104/419/18 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
     
Uchwała Nr 103/418/18 z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.
    
Uchwała Nr 103/417/18 z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
     
Uchwała Nr 103/416/18 z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kolneńskiego do umorzenia, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce.
      
Uchwała Nr 102/415/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2017r.
    
Uchwała Nr 102/414/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r.
    
Uchwała Nr 102/413/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
     
Uchwała Nr 102/412/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
     
Uchwała Nr 102/411/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie potwierdzenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego
    
Uchwała Nr 102/410/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2018, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2018
      
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za rok 2017
    
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego szpitala Ogólnego w Kolnie za 2017 r. 
       
w sprawie oceny działalności Warsztaów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji "Vita Familiae" w 2017 r.
       
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu
       
w sprawie zaopiniownia propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4663N - ul. Mazurska w Orzyszu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
    
Uchwała Nr 98/403/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego
     
Uchwała Nr 98/402/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr 98/401/18 z dnia 6 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kolneńskim i jego jednostkach organizacyjnych
      
Uchwała Nr 98/400/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 98/399/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
     
Uchwała Nr 98/398/18 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
   
Uchwała Nr 97/397/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
   
Uchwała Nr 97/396/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
   
w sprawie wsparcia w 2018r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
       
Uchwała Nr 96/394/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (IV)” w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
       
Uchwała Nr 96/393/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskimi (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
    
Uchwała Nr 96/392/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kolnie
      
Uchwała Nr 96/391/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „ Realizacja zadania publicznego Powiatu Kolneńskiego 2017 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej” realizowanego przez Fundację Honeste Vivere
    
Uchwała Nr 96/390/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
    
Uchwała Nr 96/389/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.
     
Uchwała Nr 96/388/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie
    
Uchwała Nr 96/387/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
     
Uchwała Nr 96/386/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2017
    
Uchwała Nr 96/385/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
    
Uchwała Nr 96/384/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
    
Uchwała Nr 96/383/18 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
      
Uchwała Nr 95/382/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20

Uchwała Nr 95/381/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2017 udzielonej dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej tej szkole w roku 2017

Uchwała Nr 95/380/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2018

Uchwała Nr 95/379/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

Uchwała Nr 95/378/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2017

Uchwała Nr 95/377/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2018 r.

Uchwała Nr 95/376/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała Nr 95/375/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Uchwała Nr 95/374/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego

Uchwała Nr 95/373/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

Uchwała Nr 93/372/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży
       
Uchwała Nr 93/371/18z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Organizacja imprez sportowych (mecze piłki nożnej, turnieje piłkarskie), szkolenie drużyn seniorów, grup młodzieżowych w rozgrywkach pod patronatem PZPN” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ”, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 40.
       
Uchwała Nr 93/370/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „ XXVIII Kolneńskie Biegi Jesieni” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
     
Uchwała Nr 93/369/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Zeszyty Kolneńskie” nr 11 - almanach społeczno-kulturalny realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
    
Uchwała Nr 93/368/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego
     
Uchwała Nr 93/367/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6
     
Uchwała Nr 93/366/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy  w Kolnie

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-11-16

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-11