ROK 2010- IV kadencja


 

8. Uchwała Nr 2/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

7. Uchwała Nr 2/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

6. Uchwała Nr 2/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan w Limassol, Cypr 2010” realizowanego przez MUKS Karate Tradycyjnego Fudokan DRAGON w Kolnie .

5. Uchwała Nr 2/5/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

4. Uchwała Nr 1/4/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.  

3. Uchwała Nr 1/3/10 z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie wskazania członków zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

2. Uchwała Nr 1/2/10 z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

1. Uchwała Nr 1/1/10 z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2011-01-05

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-12-20