ROK 2014 - V kadencja

 

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Turośl do kategorii dróg gminnych.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
 
w sprawie upoważnienia do czynności związanych z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.
 
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.   
 
w sprawie wyznaczenia członków zarządu do składania oświadczeń  woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Parafialne święto plonów” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie .
 
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Kolnie.
 
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2015-01-09

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-12-17