Rok 2009

 

105. Uchwała Nr 86/312/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

104. Uchwała Nr 86/311/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie  ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

103. Uchwała Nr 86/310/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

102. Uchwała Nr 85/309/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

101. Uchwała Nr 85/308/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie  w 2009 roku.

100. Uchwała Nr 85/307/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

99. Uchwała Nr 85/306/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze środków Funduszu Pracy.

98. Uchwała Nr 85/305/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

97. Uchwała Nr 84/304/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

96. Uchwała Nr 84/303/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2009 r.

95. Uchwała Nr 84/302/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego  przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

94. Uchwała Nr 84/301/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

93. Uchwała Nr 84/300/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” w Kolnie.

92. Uchwała Nr 84/299/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.

91. Uchwała Nr 83/298/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

90. Uchwała Nr 83/297/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.

89. Uchwała Nr 83/296/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

88. Uchwała Nr 83/295/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

87. Uchwała Nr 83/294/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

86. Uchwała Nr 83/293/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

85. Uchwała Nr 82/292/09 z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010r.

84. Uchwała Nr 82/291/09 z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

83. Uchwała Nr 81/290/09 z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie wyznaczenia członków zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

82. Uchwała Nr 81/289/09 z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie podziału kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.

81. Uchwała Nr 81/288/09 z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 561 550 zł na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009 rok.

80. Uchwała Nr 80/287/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie w 2009 roku.

79. Uchwała Nr 80/286/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle w 2009 roku.

78. Uchwała Nr 80/285/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo Jeździeckie im. 10 pułku Ułanów Litewskich w Grabowie w 2009 roku.

77. Uchwała Nr 80/284/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

76. Uchwała Nr 79/283/09 z dnia 26 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

75. Uchwała Nr 78/282/09 z dnia 8 października 2009r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem  kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

74. Uchwała Nr 78/281/09 z dnia 8 października 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu  krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

73. Uchwała Nr 77/280/09 z dnia 7 października 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego „Wianki u Wagów – obrzędowość świętojańska” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie w 2009 roku.

72. Uchwała Nr 77/279/09 z dnia 7 października 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego „XVIII Turoślańskie Prezentacje Kulturalne”. realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2009 roku.

71. Uchwała Nr 76/278/09 z dnia 24 września 2009r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 638 450 zł na przedsięwzięcie trmomodernizacyjne wraz z premią na realizację zadania ,,Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie”.

70. Uchwała Nr 76/277/09 z dnia 24 września 2009r.
w sprawie  wyznaczenia  dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z poręczeniem  kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

69. Uchwała Nr 75/276/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.

68. Uchwała Nr 75/275/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2010 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

67. Uchwała Nr 75/274/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

66. Uchwała Nr 75/273/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli  w 2009 roku.

65. Uchwała Nr 75/272/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi położonej na terenie gminy Kolno.

64. Uchwała Nr 75/271/09 z dnia 15 września 2009r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg położonych na terenie powiatu ostrołęckiego.

63. Uchwała Nr 72/270/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012”.

62. Uchwała Nr 72/269/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Zabielu  w 2009 roku.

61. Uchwała Nr 72/268/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku w 2009 roku.

60. Uchwała Nr 72/267/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie w 2009 roku.

59. Uchwała Nr 72/266/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Fudokan „Dragon” w Kolnie w 2009 roku.

58. Uchwała Nr 72/265/09  z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2009r.

57. Uchwała Nr 72/264/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2010r.

56. Uchwała Nr 72/263/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2009 roku.

55. Uchwała Nr 72/262/09  z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

54. Uchwała Nr 71/261/09 z dnia 13 lipca 2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

53. Uchwała Nr 71/260/09 z dnia 13 lipca 2009r.
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

52. Uchwała nr 70/259/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

51. Uchwała Nr 70/258/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” w Kolnie w 2009 roku.

50. Uchwała Nr 70/257/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lachowie w 2009 roku.

49. Uchwała Nr 70/255/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

48. Uchwała Nr 70/254/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

47. Uchwała Nr 69/252/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Regulaminie Porządkowym Szpitala Ogólnego w Kolnie.

46. Uchwała Nr 69/251/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

45. Uchwała Nr 69/250/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – budowa odcinka drogi powiatowej nr 1876 B Kumelsk – Kowalewo

44. Uchwała Nr 69/249/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

43. Uchwała Nr 68/248/09 z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

42. Uchwała Nr 67/247/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2008r.

41. Uchwała Nr 67/246/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009r.

40. Uchwała Nr 66/245/09 z dnia 7 kwietnia 2009r.
w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych.

39. Uchwała Nr 66/244/09 z dnia 7 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

38. Uchwała Nr 65/243/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.

37. Uchwała Nr 65/242/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2009r.

36. Uchwała Nr 65/241/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

35. Uchwała Nr 65/240/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

34. Uchwała Nr 65/239/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

33. Uchwała Nr 65/238/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

32. Uchwała Nr 64/237/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pisz.

31. Uchwała Nr 64/236/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości, położonej w Kolnie.

30. Uchwała Nr 64/235/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Stawiskach, na okres  poniżej trzech lat.

29. Uchwała Nr 64/234/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Kolnie, na okres powyżej trzech lat.

28. Uchwała Nr 64/233/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie wsparcia w 2009 r. realizacji zadań publicznych z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

27. Uchwała Nr 64/232/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Kolneński Dom Kultury w Kolnie.

26. Uchwała Nr 64/231/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ” Kolno.

25. Uchwała Nr 64/230/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2008r.

24. Uchwała Nr 64/229/09 z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

23. Uchwała Nr 63/228/09 z dnia 11 lutego 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez TKKF – REKORD  w Kolnie.

22. Uchwała Nr 62/227/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli związanych z   realizacją w 2009r. projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013.

21. Uchwała Nr 62/226/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.

20. Uchwała Nr 62/225/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Kolno na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018”

19. Uchwała Nr 62/224/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

18. Uchwała Nr 62/223/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Kolnie.

17. Uchwała Nr 62/222/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Ogólny w Kolnie sprzętu medycznego przeznaczonego do realizacji projektu „Blok operacyjny na miarę czasów”.

16. Uchwała nr 61/221/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Uchwała Nr 61/220/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Bursę Szkolną w Kolnie.

14. Uchwała Nr 61/219/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie.

13. Uchwała Nr 61/218/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Technikum dla Dorosłych w Grabowie.

12. Uchwała Nr 61/217/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Zespól Szkół Technicznych w Kolnie.

11. Uchwała Nr 61/216/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

10. Uchwała Nr 61/215/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

9. Uchwała Nr 61/214/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.

8. Uchwała Nr 61/213/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.

7. Uchwała Nr 61/212/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.

6. Uchwała Nr 61/211/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

5. Uchwała Nr 61/210/09 z  dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

4. Uchwała Nr 61/209/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez stowarzyszenie TOWARZYSTWO „JAN Z KOLNA”.

3. Uchwała Nr 61/208/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez stowarzyszenie TOWARZYSTWO „JAN Z KOLNA”.

2. Uchwała Nr 61/207/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji w 2009 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

1. Uchwała Nr 61/206/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu na 2009r.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2009-01-14

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2010-01-26

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2009-01-14