Rok 2004

Uchwała Nr 64/132/04
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

Rok 2005

Uchwała Nr 76/152/04
w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe, z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w tej sferze w 2005 r.

Uchwała Nr 76/153/05
w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w tej sferze w 2005r.

Uchwała Nr 78/158/05
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr 80/162/05
w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe, z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w tej sferze w 2005 r.

Uchwała Nr 85/171/05
w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 3 w Kolnie.

Uchwała Nr 87/176/05
w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 69A w Kolnie.

Uchwała Nr 89/179/05
w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali użytkowych usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 3 w Kolnie.

Uchwała Nr 91/185/05
w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 3 w Kolnie.

Uchwała Nr 96/198/05
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 3 w Kolnie.

Uchwała Nr 98/201/05
w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwała Nr 100/202/05
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej za lokale mieszkalne w drugim przetargu.

Uchwała Nr 101/206/05
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2005-02-10

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2005-12-28

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2005-02-10