ROK 2010


 

83. Uchwała Nr 111/398/10 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Udział i organizacja świąt narodowych i kościelnych” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie .

82. Uchwała Nr 111/397/10 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Kolnie.

81. Uchwała Nr 111/396/10 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Wianki u Wagów – obrzędowość świętojańska” realizowanego przez  Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie.

80. Uchwała Nr 111/395/10 z dnia 24 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

79. Uchwała Nr 111/394/10 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

78. Uchwała Nr 110/393/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011r.

77. Uchwała Nr 110/392/10 z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Powiatowe Spotkanie Integracyjne „BRUNONIADA 2010 Kolno - Kozioł” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle.

76. Uchwała Nr 110/391/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

75. Uchwała Nr 110/390/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

74. Uchwała Nr 110/389/10 z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „XII Kolneńskie Biegi Jesieni” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”

73. Uchwała Nr 110/388/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie określenia działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w rodzinach zagrożonych przemocą.

72. Uchwała Nr 110/387/10 z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego na lata 2010 - 2015.

71. Uchwała Nr 109/386/2010 z dnia 05 listopada 2010 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania gminom kontenerów na odpady.

70. Uchwała Nr 109/385/10 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

69. Uchwała Nr 107/384/10 z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Integracyjne spotkanie z okazji „Dnia Seniora” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Łomży.

68. Uchwała Nr 107/383/10 z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Nie daj się – śpiewaj” Ogólnopolski Konkurs Piosenki Jacka Cygana” realizowanego przez  Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie.

67. Uchwała Nr 107/382/10 z dnia 22 października 2010r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 520 045 zł na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 rok.

66. Uchwała Nr 107/381/10 z dnia 22 października 2010r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2010r.

65. Uchwała Nr 107/380/10 z dnia 22 października 2010r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości, położonej w Stawiskach.

64. Uchwała Nr 106/379/10 z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok.

63. Uchwała Nr 106/378/10 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

62. Uchwała Nr 106/377/10 z dnia 14 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej na 2010 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz jednostkach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów.

61. Uchwała Nr106/376/10 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie  upoważnienia  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do zawarcia w imieniu Powiatu Kolneńskiego umowy partnerskiej  na rzecz realizacji projektu „Edukacja Twoją szansą na rynku pracy” z Województwem Podlaskim w Białymstoku  realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

60. Uchwała Nr 106/375/10 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie przyjęcia od Gminy Kolno darowizny nieruchomości położonej w obrębie Tyszki - Wądołowo gm. Kolno

59. Uchwała nr 105/374/10 z dnia 16 września 2010r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii odcinka ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicami: Warszawską i Pionierów do skrzyżowania z ulicą Czerniewskiego, położonej w mieście Pisz.

58. Uchwała Nr 105/373/10 z dnia 16 września 2010r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2011 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

57. Uchwała Nr 104/372/10 z dnia 9 września 2010r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.   

56. Uchwała Nr 103/368/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.

55. Uchwała Nr 104/369/10 z dnia 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

54. Uchwała Nr 102/367/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – budowa odcinka drogi gminnej nr 104280 B w miejscowości Bagińskie.

53. Uchwała Nr 102/366/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Koncert Muzyki Oratoryjno – kantatowej i popularnej” realizowanego przez  Parafię Rzymskokatolicką pw św. Jana Ewangelisty w Zabielu.

52. Uchwała Nr 102/365/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „VI Kolneńskie Igrce Teatralne” realizowanego przez  Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie.

51. Uchwała Nr 102/364/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Powiatowe Otwarte Mistrzostwa Piłki Plażowej” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

50. Uchwała Nr 102/363/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2011r.

49. Uchwała Nr 102/362/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2010 roku.

48. Uchwała Nr 101/361/10 z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2010r.

47. Uchwała Nr 101/360/10 z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

46. Uchwała Nr 100/359/10 z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

45. Uchwała Nr 100/358/10 z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie przyjęcia od Gminy Kolno darowizny nieruchomości położonej w obrębie Truszki - Patory gm. Kolno

44. Uchwała Nr 100/357/10 z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach” realizowanego przez  Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.

43. Uchwała Nr 100/356/10 z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Dni Małego Płocka - IV edycja” realizowanego przez  Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku.

42. Uchwała Nr 99/354/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – budowa odcinka drogi powiatowej nr 1891 B Kolno – Janowo – Łosewo - Niksowizna

41. Uchwała Nr 99/353/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Obchody V rocznicy śmierci Jana Pawła II” realizowanego przez  Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.

40. Uchwała Nr 99/352/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Uświetnienie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w kościele pw Świętej Trójcy w Borkowie” realizowanego przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowie.

39. Uchwała Nr 98/351/10 z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach innym jednostkom.

38. Uchwała Nr 98/350/10 z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

37. Uchwała Nr 98/349/10 z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Powiatowa Liga Pływacka - Kolno 2010” realizowanego przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie .

36. Uchwała Nr 98/348/10 z dnia  16 czerwca 2010r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Mistrzostwa świata w Karate Fudokan Serbia – Belgrad 2010” realizowanego przez MUKS Karate Tradycyjnego Fudokan DRAGON w Kolnie .

35. Uchwała Nr 98/347/10 z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

34. Uchwała Nr 97/346/10 z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2009r.

33. Uchwała Nr 97/345/10 z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010.

32. Uchwała Nr 97/344/10 z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

31. Uchwała Nr 97/343/10 z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

30. Uchwała Nr 96/342/10 z dnia 14 maja 2010r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego.

29. Uchwała Nr 96/341/10 z dnia  14 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

28. Uchwała Nr 96/340/10 z dnia 14 maja 2010r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2010r.

27. Uchwała Nr 95/339/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej
w Kolnie

26. Uchwała Nr 94/338/10 z dnia 19 kwietnia 1010r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

25. Uchwała Nr 94/337/10 z dnia 19 kwietnia 2010r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2009r.

24. Uchwała Nr 93/336/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/327/10 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wsparcia w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa  kulturowego oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości narodowej z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

23. Uchwała Nr 93/335/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

22. Uchwała Nr 93/334/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

21. Uchwała Nr 93/333/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie uzgodnienia z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zawodu, w którym kształci Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

20. Uchwała Nr 92/332/10 z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli związanych z realizacją w 2010r. projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013.

19. Uchwała Nr 92/331/10 z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie upoważnienia do przedłużenia umowy zawartej na lata 2008 -2010 o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego p.n. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy „w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Program  Operacyjny Kapitał Ludzki.

18. Uchwała Nr 91/330/10 z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Ogólny w Kolnie sprzętu medycznego przeznaczonego do realizacji projektu „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej Szpitala Ogólnego w Kolnie”.

17. Uchwała Nr 91/329/10 z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2009r.

16. Uchwała Nr 90/328/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

15. Uchwała Nr 90/327/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie wsparcia w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa  kulturowego oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości narodowej  z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 


14. Uchwała Nr 90/326/10 z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie wsparcia w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki  z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

13. Uchwała Nr 89/325/10 z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

12. Uchwała Nr 88/324/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2009.

11. Uchwała Nr 88/323/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie.

10. Uchwała Nr 88/322/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego „Szkolenie drużyn młodzieżowych i udział w rozgrywkach pod patronatem PZPN” przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ” w Kolnie.

9. Uchwała Nr 88/321/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego „Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – V edycja” przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „REKORD” w Kolnie.

8. Uchwała Nr 88/320/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji w 2009 r. zadania publicznego „Zeszyty Kolneńskie – numer 4 pismo społeczno - kulturalne” przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

7. Uchwała Nr 88/319/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010.

6. Uchwała Nr 88/318/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2010 rok, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i planu dochodów budżetu państwa na 2010 rok.
 
5. Uchwała Nr 88/317/10 z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

4. Uchwała Nr 87/316/10 z dnia 25 stycznia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej na 2010 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz jednostkach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów.

3. Uchwała Nr 87/315/10 z dnia 25 stycznia 2010r.
w sprawie upoważnienia  kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności  powiatu przez Zespól Szkół Technicznych  w Kolnie. 

2. Uchwała Nr 87/314/10 z dnia 25 stycznia 2010r.
w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Kolnie.

1. Uchwała Nr 87/313/10 z dnia 25 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-01-26

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2010-12-06

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-01-26