Uchwały ZP 2017r.

ROK 2017

     
      
Uchwała Nr 92/365/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 77/307/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.
     
Uchwała Nr 92/364/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
    
Uchwała NR 91/363/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
     
Uchwała Nr 91/362/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20
     
Uchwała Nr 91/361/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego
     
Uchwała Nr 90/360/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
       
Uchwała Nr 89/359/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku: przejście przez Kolno
    
Uchwała Nr 89/358/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.
    
Uchwała Nr 89/357/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2017r.
    
Uchwała Nr 89/356/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „OSP Kiedyś i dziś” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kumelsku, 18-500 Kolno, Kumelsk 20.
    
Uchwała Nr 89/355/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „90 – lecie OSP Zabiele” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zabielu, 18-500 Kolno, Zabiele 165.
   
Uchwała Nr 89/354/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Zawody kawaleryjskie w Janowie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Kopernika 9.
    
Uchwała Nr 89/353/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
     
Uchwała Nr 88/352/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Sportowy wirus” realizowanego przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach z siedzibą 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 8/3
      
Uchwała Nr 88/351/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Kolnie z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Kościelna 17.
     
Uchwała Nr 88/350/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Pamięć września 39” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Gątkiewicza 31.
    
Uchwała Nr 88/349/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Bursę Szkolną w Kolnie
     
Uchwała Nr 88/348/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu kolneńskiego.
        
Uchwała Nr 87/347/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
         
Uchwała Nr 87/346/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021.
       
Uchwała Nr 87/345/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2018 r.
      
Uchwała Nr 87/344/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017 r.
    
Uchwała Nr 87/343/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy dróg gminnych w ramach zadania pn.: ”Uzbrojenie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II”
    
Uchwała Nr 87/342/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie
    
Uchwała Nr 86/341/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy mostu przez rzekę Mogilna w m. Poryte wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 648
    
Uchwała Nr 86/340/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
      
Uchwała Nr 86/339/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie dokonywanej w październiku roku budżetowego aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla branżowych szkół I stopnia w Powiecie Kolneńskim w roku 2017
     
Uchwała Nr 86/338/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego w roku 2017, po dokonaniu w październiku roku budżetowego aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
      
Uchwała Nr 85/337/17 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta Kolno do kategorii drogi gminnej.
       
Uchwała Nr 84/336/17 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
      
Uchwała Nr 84/335/17 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: Koncert „Muzyka łagodzi obyczaje” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu z siedzibą w 18-500 Kolno, Zabiele 136A
    
Uchwała Nr 84/334/17 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Rocznica Bitwy partyzanckiej w Piasutnie Żelaznym” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Kopernika 9.
     
Uchwała Nr 84/333/17 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok
     
Uchwała Nr 84/332/17z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
    
Uchwała Nr 84/331/17 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie Gminy Goworowo w Powiecie Ostrołęckim do kategorii drogi powiatowej.
    
Uchwała Nr 84/330/17 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na terenie Gminy Łyse do kategorii drogi powiatowej.
    
Uchwała Nr 83/329/17 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
    
Uchwała Nr 83/328/17 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego
     
Uchwała Nr 83/327/17 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
     
Uchwała Nr 82/326/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2018 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.
      
Uchwała Nr 82/325/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie.
      
Uchwała Nr 82/324/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie.
        
Uchwała Nr 82/323/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Rajd Imienia Jana z Kolna” realizowanego przez Stowarzyszenie KOLNO 4x4, ul. 11 Listopada 13, 18-500 Kolno.
      
Uchwała Nr 82/322/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Uroczystość nadania Imienia Hufca ZHP Kolno” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.
     
Uchwała Nr 82/321/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Druk książki Mariana Filipkowskiego pt.: Znad mitycznej Wincenty, Pogranicze mego wzrastania” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
     
Uchwała Nr 80/320/17 z dnia 17 sierpnia 2017r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2018r.
          
Uchwała Nr 80/319/17 z dnia 17 sierpnia 2017r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.
         
Uchwała Nr 80/318/17 z dnia 17 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.
       
Uchwała Nr 80/317/17 z dnia 17 sierpnia 2017r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2017r.
       
Uchwała Nr 79/316/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej domku letniskowego położonego w Koźle
       
Uchwała Nr 79/315/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny zabudowanej działki nr 1371/4 położonej w Kolnie na rzecz Województwa Podlaskiego
       
Uchwała Nr 79/314/17 z dnia 7 sierpnia 2017r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2017r.
       
Uchwała Nr 79/313/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie
       
Uchwała Nr 79/312/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planie sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. w Powiecie Kolneńskim 
        
Uchwała Nr 78/311/17 z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Rajd szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z 1939” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie
        
Uchwała Nr 78/310/17 z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „Rodzinny Rajd Rowerowy Bezdrożami Kolneńszczyzny” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
     
Uchwała Nr 78/309/17 z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Kolneńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”
      
Uchwała Nr 78/308/17 z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do zatrudnienia dwóch pracowników na stanowisku „Doradca kariery" w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”
       
Uchwała Nr 77/307/17 z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
       
Uchwała Nr 77/306/17 z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z tytułu realizacji projektu pn. „Lepszy start” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki dla uczniów w zawodzie technik mechanik i technik rolnik.
       
Uchwała Nr 77/305/17 z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.
        
Uchwała Nr 76/304/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
       
Uchwała Nr 76/303/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
       
Uchwała Nr 75/302/17 z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 r. zadania publicznego pt.: „XIII Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym” realizowanego przez UKS „REKORD” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie
          
Uchwała Nr 75/301/17 z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
           
Uchwała Nr 75/300/17 z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016r.
        
Uchwała Nr 73/299/17 z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego
     
Uchwała Nr 73/298/17 z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego
      
Uchwała Nr 73/297/17 z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety
      
Uchwała Nr 73/296/17 z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”.
     
Uchwała Nr 73/295/17 z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o ogłoszonym konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie
        
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
     
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kolnie
      
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2016
           
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie
    
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
     
Uchwała Nr 72/289/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za rok 2016
   
Uchwała Nr 72/288/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kolneńskim i jego jednostkach organizacyjnych
   
Uchwała Nr 72/287/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2016r.
       
w sprawie  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych   w Kolnie do podejmowania czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji zadania - zakup nowości wydawniczych (książek  nie będących podręcznikami)  do biblioteki szkolnej,  w ramach  priorytetu 3 „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach  2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania  zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa  dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
          
w sprawie  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   w Kolnie do podejmowania czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji zadania - zakup nowości wydawniczych (książek  nie będących podręcznikami)  do biblioteki szkolnej,  w ramach  priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach  2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania  zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa  dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
          
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie     
             
Uchwała Nr 70/282/17 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Powiecie Kolneńskim w roku 2017
    
Uchwała Nr 70/281/17 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego w roku 2017, po dokonaniu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i uwzględnieniu wysokości dotacji w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński w roku 2017
          
Uchwała Nr 69/280/17 z dnia 22 marca 2017r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego
      
Uchwała Nr 68/279/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu w sprawie złożenia wniosku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach konkursu RPPD.09.01.00-IŻ.00-2—012/17
   
Uchwała Nr 68/278/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2016 roku.
   
Uchwała Nr 68/277/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Turośl do kategorii dróg gminnych.
   
Uchwała Nr 68/276/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie zwrotu kwoty nadpłaty dotacji przekazanej w miesiącu styczniu 2017 r. dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
   
Uchwała Nr 68/275/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2017r.
   
Uchwała Nr 68/274/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
   
Uchwała Nr 68/273/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.
   
Uchwała Nr 68/272/17 z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016r.
     
Uchwała Nr 67/271/17 z dnia 23 lutego 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów (słuchaczy) dla zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Powiecie Kolneńskim w roku 2017
   
Uchwała Nr 67/270/17 z dnia 23 lutego 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2017
     
Uchwała Nr 67/269/17 z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie wsparcia w 2017r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
               
Uchwała Nr 67/268/17 z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4663N – ul. Mazurska w Orzyszu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
   
Uchwała Nr 67/267/17 z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Bursę Szkolną w Kolnie
     
Uchwała Nr 66/266/17 z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
    
Uchwała NR 66/265/17 z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2016 udzielonej dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej tej szkole w roku 2016
    
Uchwała NR 66/264/17 z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów (słuchaczy) dla zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Powiecie Kolneńskim w roku 2017
    
Uchwała Nr 66/263/17 z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie
    
Uchwała Nr 66/262/17 z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie przyjęcia informacji o ogłoszonym konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie
     
Uchwała Nr 65/261/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
   
Uchwała Nr 65/260/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2016
    
Uchwała Nr 65/259/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie
             
Uchwała Nr 64/258/17 z dnia 20 stycznia 2017r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2017
    
Uchwała Nr 64/257/17 z dnia 20 stycznia 2017r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskimi (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
    
Uchwała Nr 64/256/17 z dnia 20 stycznia 2017r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (III)” w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020.
    
Uchwała Nr 64/255/17 z dnia 20 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego
     
Uchwała Nr 63/254/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kolneński.
      
Uchwała Nr 63/253/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2017 r.
   
Uchwała Nr 63/252/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie
    
Uchwała Nr 63/251/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „ Udział młodziczek i juniorek młodszych UKS „Olimpia” Kolno w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białymstoku i w Klubowych Mistrzostwach Polski w sezonie III-XII 2016”.
    
Uchwała Nr 63/250/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: ”Organizacja imprez sportowych (mecze piłki nożnej, turnieje piłkarskie) szkolenie drużyn seniorów, grup młodzieżowych w rozgrywkach pod patronatem PZPN”.
   
Uchwała Nr 63/249/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.
    
Uchwała Nr 63/248/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego
   
Uchwała Nr 63/247/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
   
Uchwała Nr 63/246/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 63/245/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.
 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-01-20

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2017-01-13