ROK 2011 


 

88. Uchwała Nr 29/102/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

87. Uchwała Nr 28/97/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Współorganizacja świąt i asysta w święta narodowe i kościelne” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

86. Uchwała Nr 28/96/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „NIE DAJ SIĘ SPIEWAJ – Ogólnopolski Konkurs Piosenki Autorstwa Jacka Cygana” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

85. Uchwała Nr 28/95/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Kolnie.

84. Uchwała Nr 27/94/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

83. Uchwała Nr 27/93/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Bziodowanie w Lemanie – IV Festiwal Dziecięcych Zabaw Kurpiowskich” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

82. Uchwała Nr 27/92/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „XXII Kolneńskie Biegi Jesieni” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

81. Uchwała Nr 27/91/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

79. Uchwała Nr 26/89/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok.

78. Uchwała Nr 26/88/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

77. Uchwała Nr 26/87/11 z dnia 15 listopada2011r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

76. Uchwała Nr 26/86/11 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2011r.

75. Uchwała Nr 26/85/11 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

74. Uchwała Nr 26/84/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2012r.

73. Uchwała Nr 26/83/11 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

72. Uchwała Nr 26/82/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Integracyjne świętowanie „Dnia Seniora” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

71. Uchwała Nr 26/81/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Muzyczne Barwy Powiatu Kolneńskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.

70. Uchwała Nr 26/80/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Obchody XX - lecia karate w Kolnie. Pokazy sztuk walki” realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Fudokan „DRAGON” w Kolnie.

69. Uchwała Nr 26/79/11 z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

68. Uchwała Nr 26/78/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

67. Uchwała Nr 25/77/11 z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Uroczystości upamiętniające walki wrześniowe 1939 r. na terenie Gminy Grabowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.

66. Uchwała Nr 25/76/11 z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Zwiedzamy naszą stolicę” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

65. Uchwała Nr 25/75/11 z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Ochrona tradycji ludowych, promowanie miejscowych środowisk twórczych” realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora w Samulach.

64. Uchwała Nr 25/74/11 z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 912 000 zł na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 rok.

63. Uchwała nr 24/73/11 z dnia  30 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu stanowisk pracy i planu rocznego etatów w Starostwie Powiatowym w Kolnie na rok 2011.

62. Uchwała Nr 23/72/11 z dnia 23 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

61. Uchwała Nr 23/71/11 z dnia 23 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

60. Uchwała Nr 22/70/2011 z dnia 15 września 2011r.
w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi powiatowej nr 4605N – ul. Matejki w m. Pisz. 

59. Uchwała Nr 22/69/11 z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Powiatowe Otwarte Mistrzostwa Piłki Plażowej” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

58. Uchwała Nr 22/68/11 z dnia 15 września 2011r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2012 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

57. Uchwała Nr 22/67/11 z dnia 15 września 2011r.
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciąganej przez Szpital Ogólny w Kolnie w kwocie 538 967 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży im. Kardynała Wyszyńskiego i Szpitala Ogólnego w Kolnie", oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z udzielonym poręczeniem.

56. Uchwała Nr 21/66/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Dziedzictwo kultury łowieckiej na terenie powiatu kolneńskiego w oparciu o 60 – letnią działalność Koła Łowieckiego „CYRANKA” w Kolnie” realizowanego przez Koło Łowieckie „CYRANKA” w Kolnie.

55. Uchwała Nr 20/65/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

54. Uchwała Nr 20/64/11 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2012r.

53. Uchwała Nr 20/63/11 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2011 roku.

52. Uchwała Nr 20/62/11 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

51. Uchwała Nr 20/61/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z wykorzystaniem kijków do Nordic Walking” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Borkowa.

50. Uchwała Nr 20/60/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Warsztaty archeologiczne – Truszki - Zalesie 2011” realizowanego przez stowarzyszenieTowarzystwo „Jan z Kolna”.

49. Uchwała Nr 20/59/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „V Kolneńskie Igrce Teatralne” realizowanego przez stowarzyszenie Towarzystwo „Jan z Kolna”.

48. Uchwała Nr 20/58/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Koncert wokalno - organowy w ramach XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2011” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Zabielu.

47. Uchwała Nr 20/57/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Puchar Polski dla Kadetów i Młodzików w Karate Fudokan” realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Fudokan DRAGON Kolno.

46. Uchwała Nr 19/56/11 z dnia 2 sierpnia 2011.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2011r.

45. Uchwała Nr 18/55/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  na okres 01.08.2011 -31.01.2013  z tytułu projektu p.n.  „ Powrót do aktywności osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 „Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

44. Uchwała Nr 18/54/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  na okres 01.08.2011 -31.01.2013  z tytułu projektu p.n.  „Twoja szansa na zatrudnienie” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 „Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

43. Uchwała Nr 17/53/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości, położonej w Stawiskach.

42. Uchwała Nr 17/52/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

41. Uchwała Nr 16/50/11 z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie upoważnienia przedstawiciela powiatu do czynności związanych z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

40. Uchwała Nr 16/49/11 z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

39. Uchwała Nr 15/46/11 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2010r.

38. Uchwała Nr 15/45/11 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

37. Uchwała Nr 13/44/11 z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

36. Uchwała Nr 13/43/11 z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

35. Uchwałą Nr 12/42/11 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w  Regulaminie Porządkowym Szpitala Ogólnego w Kolnie

34. Uchwała Nr 12/41/11 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

33. Uchwała Nr 12/40/11 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „IV Szachowe Mistrzostwa Kolna Dzieci i Młodzieży Szkolnej im. Akiby Rubinsteina” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

32. Uchwała Nr 12/39/11 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Powiatowa Liga Pływacka Kolno 2011” realizowanego przez Uczniowski klub Sportowy KOKiS w Kolnie.

31. Uchwała Nr 11/39/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „VII Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym” realizowanego przez Uczniowski klub Sportowy „REKORD” w Kolnie.

30. Uchwała Nr 11/38/4 z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r.

29. Uchwała Nr 11/37/4 z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2010r.

28. Uchwała Nr 10/36/11 z dnia 12 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

27. Uchwała Nr 10/35/11 z dnia 12 kwietnia 2011r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

26. Uchwała Nr 10/34/11 z dnia 12 kwietnia 2011r.
w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

25. Uchwała Nr 9/33/11 z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – budowy obwodnicy Stawisk w ciągu drogi ekspresowej S61. 

24. Uchwała Nr 9/32/11 z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

23. Uchwała Nr 8/31/11 z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

22. Uchwała Nr 8/30/11 z dnia14 marca 2011r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21. Uchwała Nr 8/29/11 z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2010r.

20. Uchwała nr 7/28/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie wykazu stanowisk pracy i planu rocznego etatów w Starostwie Powiatowym w Kolnie na rok 2011.

19. Uchwała Nr 7/27/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

18. Uchwała Nr 7/26/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

17. Uchwała Nr 6/25/11 z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2011 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz jednostkach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów.

16. Uchwała Nr 6/24/11 z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie wsparcia w 2011 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

15. Uchwała Nr 6/23/11 z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie wsparcia w 2011 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa  kulturowego oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości narodowej  z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

14. Uchwała Nr 6/22/2011 Z dnia 21 lutego 2011r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

13. Uchwała Nr 6/21/2011 Z dnia 21 lutego 2011r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

12. Uchwała Nr 6/20/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej w miejscowości Golanki.

11. Uchwała Nr 5/19/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „XIII Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego” realizowanego przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie .

10. Uchwała Nr 5/18/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2011 r.

9. Uchwała Nr 5/17/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – VI edycja” realizowanego przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko  „REKORD” w Kolnie.

8. Uchwała Nr 5/16/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Szkolenie drużyn młodzieżowych i udział w rozgrywkach pod patronatem PZPN” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy  „ORZEŁ” w Kolnie.

7. Uchwała Nr 5/15/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2010.

6. Uchwała Nr 5/14/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

5. Uchwała Nr 5/13/11 z dnia14 lutego 2011 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.

4. Uchwała Nr 5/12/11 z dnia 14 luty 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.

3. Uchwała Nr 4/11/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Zeszyty Kolneńskie nr 5” realizowanego przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Jan z Kolna”. 

2. Uchwała Nr 3/10/11 z dnia 14 stycznia 2011r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2010 r. zadania publicznego „Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu powiatowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego według kalendarza PSZS w Kolnie” realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie .

1. Uchwała N 3/9/11 z dnia 14 stycznia 2011r.
w sprawie wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w  Białymstoku i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania powiatu przed Sądem Apelacyjnym.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-01-03

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-01-03