Uchwała Nr 103/212/06
w sprawie ustalenia harmonogramu otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w 2006 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Uchwała Nr 104/216/06
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej za lokal użytkowy w drugim przetargu

Uchwała Nr 106/217/06
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji w 2006r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 106/218/06
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji w 2006r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uchwała Nr 111/227/06
w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Uchwała Nr 111/ 228/06
w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Uchwała Nr 112/232/06
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2006r.

Uchwała Nr 114/239/06
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji w 2006 r. zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwijania świadomości narodowej i kulturowej oraz z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Uchwała Nr 114/240/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2005r.

Uchwała Nr 118/250/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 121/259/06
w sprawie przyjęcia od Miasta Kolno darowizny nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Dąbrowskiej 4.

Uchwała Nr 124/265/06
w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Turośli.

Uchwała Nr 125/271/06
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2006r.

 

III KADENCJA ZARZĄDU

Uchwała Nr 1/1/06
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006.

Uchwała Nr 1/2/06
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Uchwała Nr 1/3/06
w sprawie wyznaczenia dwóch członków zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

Uchwała Nr 2/4/06
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr 2/5/06
w sprawie „programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiecie kolneńskim na lata 2006-2032.

Uchwała Nr 2/6/06
w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.

Uchwała Nr 2/7/06
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr 3/8/06
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006.

Uchwała Nr 3/9/06
w sprawie zgłoszenia kandydata - przedstawiciela powiatu do składu Powiatowej rady zatrudnienia.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2007-01-11

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2006-01-20