Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy


Nazwa wydziału

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Nazwa sprawy

Decyzja w sprawie sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków osób zmarłych zagranicą

Opis procedury

W celu uzyskania decyzji w sprawie sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków osoby zmarłej zagranicą należy złożyć: 

  • wniosek o wydanie decyzji,
  • akt zgonu przetłumaczony na język polski ,
  • oświadczenie osoby ubiegającej się, że jest osobą uprawnioną do pochowania zwłok,
  • pełnomocnictwo,
  • informacje dotyczące daty przewozu, miejsca wywozu oraz środka transportu (nazwa firmy transportowej)

Miejsce

pokój 219, I piętro

Telefon

(086) 278 48 93

Godziny pracy

Od poniedziałku do  piątku w godzinach:  730 – 1530   

Okres oczekiwania

Decyzja zostaje wydana bezzwłocznie.

Opłaty administracyjne

Brak

Opłaty skarbowe

Brak

Podstawy prawne

art.14 ust.4, pkt.1. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2017, poz.912 ze zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz.1866) oraz art. 104 KPA,

Uwagi

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Kolneńskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2019-05-09

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2019-05-10

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-05-09