Informacja

o możliwości realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2012r.)

  Zgodnie z  art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informuje się, że osoby niedosłyszące, niesłyszące i głuchonieme, mające trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu indywidualnych spraw w Starostwie Powiatowym w Kolnie mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (osoby przybranej).

Usługa tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 ze zm.).

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Osoba chcąca skorzystać z  pomocy  tłumacza powinna wcześniej zgłosić  w Starostwie Powiatowym w Kolnie potrzebę skorzystania z tej usługi.
  • Zgłoszenia należy dokonać  co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy (według podanego wzoru) i przesłać go mailem na adres: poczta@powiatkolno.pl  bądź faksem na nr  86 278 20-92

           lub

  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie,
     pod nr telefonu: 86 278 24-29  lub 506 795 764     
Starosta Kolneński

Wzór formularza zgłoszeniowego- w załączeniu. - kliknij

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-05-23

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2012-06-14

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2012-06-14