Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wykaz usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu


 

1. KONTAKT – INFORMACJE OGÓLNE  (DOCX, PDF)
  
  
 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW 
2.1. Wniosek w sprawie rejestracji/wyrejestrowania/rejestracji czasowej pojazdu  (DOC, PDF)
2.2. Wysokość opłat za rejestrację pojazdów  (DOCPDF)
2.3. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu  (DOCPDF)
2.4. Podanie o wykonanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablicy, karty, nalepki  (DOCPDF)
 
3. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO 
3.1. Podanie – wymiana dowodu rejestracyjnego  (DOC, PDF)
 
4. PIERWSZE PRAWO JAZDY
4.1. Wysokość opłat za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  (DOCPDF)
4.2. Profil kandydata na kierowcę  (DOCPDF)
 
5. WYMIANA PRAW JAZDY
 
6. WYDAWANIE ŚWIADECTW KWALIFIKACJI
 
7. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIE KIEROWCÓW
7.1. Wykaz ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Kolneńskiego  (DOC, PDF)
 
8. PROWADZENIE EWIDENCJI INSTRUKTORÓW ORAZ WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTOROM NAUKI JAZDY 
        8.1. Wniosek wpis do ewidencji instruktorów wykładowców (DOC, PDF)
 
9. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW
9.1. Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Kolneńskiego  (DOC, PDF)
 
10. WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTOM DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH
 
11. UDZIELANIE LICENCJI I ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
 
12. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ NA WYKONYWANIE KRAJOWYCH, NIEZAROBKOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE
 
13. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB
13.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób  (DOCPDF)
13.2. Przystanki komunikacyjne na drogach powiatowych  (DOCPDF)
 
14. UZGADNIANIE ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH
14.1. Wniosek  (DOC, PDF)
 
15. WYDAWANIE ZGODY NA PRZEJAZD POJAZDÓW PONADNORMATYWNYCH 
15.1. Wniosek pojazdy ponadnormatywne KAT. III -VI  (DOCPDF)
15.2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy (DOCX, PDF)

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie. Wydział Komunikacji i Transportu

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2013-01-28

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-04-22

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-09-06