Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


                     

       Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 1200, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2021 r.;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021 – 2029;
  3. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”;
  4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Kolno w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2645B ul. Plac Wolności w Kolnie;
  5. w sprawie realizacji przez Szpital Ogólny w Kolnie inwestycji pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”;
  6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2020 rok;
  7. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Kolneńskiego.
 8. Wybór członka Zarządu Powiatu Kolneńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski  

 

 Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Modyfikujący: Tomasz Sadowski

  Data modyfikacji: 2021-05-24

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21