Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


                     

Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1000, odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, złożone przez:
  1. Kierownika Nadzoru Wodnego w Kolnie,
  2. Kierownika Nadzoru Wodnego w Łomży,
  3. Kierownika Nadzoru Wodnego w Piszu.
 7. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 r.;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021 – 2029;
  3. w sprawie przyznania dotacji w 2021 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego;
  4. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
  5. w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2021 r. wg Uchwały Nr 75/364/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r.
 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2021 r. wg Uchwały Nr 75/368/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski  

 

 Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Modyfikujący: Tomasz Sadowski

  Data modyfikacji: 2021-08-24

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21