Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych rowem melioracyjnym do rzeki Łabna - obręb m. Kolno

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych rowem melioracyjnym do rzeki Łabna udzielonego decyzją Starosty Kolneńskiego znak: BŚ.6341.10.2011 z dnia 10.05.2011, zmienionego decyzją BŚ.6341.1.2017 z dnia 08.02.2017 r.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Giżycku z siedzibą ul. Wodna 4 (pokój nr 26) w godz. 83°-153° po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. (87) 428 22 07 lub drogą mailową na adres zz-gizycko@wody.gov,p1. Powyższe wynika z panującej obecnie na terenie kraju sytuacji epidemiologicznej i związanej z nią konieczności zachowania odpowiednich reżimów sanitarnych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: PGW WP ZZ w Giżycku

Data wytworzenia: 2021-06-07

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2021-06-07