Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem działań w ramach państwowego monitoringu środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuję, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów: • „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022", którego wykonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, • „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku", którego wykonawcą od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO Sp. z o.o.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: GIOŚ w Warszawie

Data wytworzenia: 2021-05-07

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2021-05-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2021-05-07