Informacja o wydaniu decyzji. zezwolenia na zmianę lasu na rolę, części działek o nr geod. 749 i 751/2, położonych w obrębie gruntów wsi Nowa Ruda, gm. Turośl,

Działając zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Kolnie informuje, że Starosta Kolneński wydał decyzję - zezwolenie na zmianę lasu na rolę, części działek o nr geod. 749 i  751/2, położonych w obrębie gruntów wsi Nowa Ruda, gm. Turośl,

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. 11 Listopada 1, pok. 203 (I piętro). Treść decyzji udostępniono w dniu 28.07.2021 r. (link poniżej)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kolnie

Data wytworzenia: 2021-07-28

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2021-07-28

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2021-07-28